Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatora impreza odbędzie się w listopadzie 2011.

Przepraszamy za wynikające z tej zmiany kłopoty.

O nowym terminie i szczegółach organizacyjnych powiadomimy z wyprzedzeniem.


W dniach 8-9 czerwca 2011 roku Katedra Prawa Europejskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wspólnie z firmą doradczą Lexcalibur sp. z o.o. organizują seminarium edukacyjne, poświęcone problematyce stanowienia prawa europejskiego.

Głównym wątkiem tematycznym będzie mechanizm racjonalizacji wyboru określonej opcji
interwencyjnej przez organy administracji europejskiej, opierający się na wyniku oceny skutków regulacji, przeprowadzonej zgodnie z Impact Assessment Guidelines. (SEC 2009) 92

Z meandrami procedury obejmującej przygotowywanie, prezentację oraz akceptację ocen wpływu, które stanowią punkt wyjścia dla projektowanego aktu prawa unijnego, zapoznawać Państwa będą Profesor Artur Nowak – Far, kierownik katedry Prawa Europejskiego SGH oraz dr Anne Meuwese z Uniwersytetu w Tilburgu w Holandii, uznany ekspert z dziedziny legislacji europejskiej, której monografia poświęcona roli ocen wpływu w legislacji jest powszechnie cytowanym źródłem w literaturze przedmiotu.

Przygotowywany program jest przede wszystkim adresowany do pracowników administracji centralnej, którzy z racji swoich obowiązków zawodowych, będą zaangażowani w wykonywanie zadań związanych z Prezydencją Polski oraz zajmują się implementacją prawa europejskiego lub też uczestniczą w procesie konsultacji projektów europejskich aktów normatywnych.

Uczestnikami seminarium mogą być również wszyscy Ci, którzy zajmują się problematyką legislacji naukowo lub też odczuwają potrzebę pogłębienia znajomości praktycznej strony funkcjonowania mechanizmów legislacyjnych UE.

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych. Organizatorzy seminarium zapewniają gorący posiłek w przerwie obiadowej oraz kawę i herbatę oraz chłodne napoje w trakcie krótszych przerw.

Przyjmowaniem zgłoszeń zajmuje się firma Lexcalibur sp. z o.o.

Rejestracji swojego udziału można dokonywać na stronie: www.lexcalibur.pl/seminarium od 25/03/2011 r.


Formularz zgłoszeniowy